Upoznajte našu E-nastavu

Povodom promjena u provedbi ispita AUTOŠKOLE KLINDIĆ su uvele nastavu koja se provodi kompletno na računalima (probni testovi, vježbe, te sve gradivo vezano za nastavni predmet Prometni propisi). A dodatnu literaturu (ispitna pitanja i priručnik) osigurava autoškola za svakog kandidata, za učenje kod kuće.
Svaki će kandidat na upisu u autoškolu dobiti vlastito korisničko ime i lozinku za pristup našoj E-NASTAVI.

Pripreme za ispit se provode pomoću programa koji je jako sličan onome koji koristi HAK za provedbu ispita, što je jako rijedak slučaj gledajući na druge autoškole, jer AUTOŠKOLE KLINDIĆ također raspolažu s bazom od oko 1000 pitanja. Na taj način se kandidata jako kvalitetno priprema za ispit, te će kandidat na nastavi proći sva pitanja koja bi ga mogla očekivati na ispitu. A svoje znanje će kandidati provjeravati probnim testovima koji su jako vjerna slika onih koji bi kandidat mogao dobiti na polaganju ispita.

Ovakv način rada na nastavi, osigurava kandidatima visoku prolaznost na ispitu iz Prometnih propisa.A dodatnu literaturu (ispitna pitanja i priručnik) osigurava autoškola za svakog kandidata, za učenje kod kuće.