NOVO !! KOD95 – POČETNE KVALIFIKACIJE – Edukacija za TAXI

KOD 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani te se obnavlja svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača. Obvezna je za sve vozače C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije, odnosno za one koji imaju položene kategorije za kamion ili autobus. Vozači navedenih kategorija koji su državljani neke od članica EU ili vozači trećih država zaposleni u tvrtkama s poslovima u prijevozu tereta i putnika u nekoj od članica EU i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju u vozačkoj dozvoli imati upisan KOD 95.

KOD 95 može se steći periodičkom izobrazbom vozača ili početnim kvalifikacija.

Prilikom upisa za obnovu koda95 sa sobom ponesite :
vozačka dozvola,
svjedodžba za vozača motornog vozila, ako je potrebno,
osobna iskaznica

Za prvo stjecanje koda95(početne kvalifikacije) sa sobom ponesite :
Početna kvalifikacija
svjedodžba o završenoj školi ili fakultetu ili radna knjižica
kopija osobne iskaznice
kopija vozačke dozvole-(prije polaganja praktičnog ispita dokaz o položenoj kategoriji)

Info : Zagreb : 099 555 2202 Sisak i Petrinja : 0981834930