Nastava na računalima

Kod nas je nastava u potpunosti putem računala.