$

Zaštita privatnosti

Primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Svaka osobna informacija dostavljena, prikupljena na stranici www.autoskole-klindic.hr kontrolirana je od strane firme U.T.O. Klindić, S.S. Kranjčevića 13, Sisak, OIB: 41458674424.

U.T.O. Klindić je kompanija koja strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a posebno onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo naših kupaca

U.T.O. Klindić svoju obavezu čuvanja vaše privatnosti shvaća veoma ozbiljno, i svaku vašu informaciju koju ostavite tretirati ćemo pažljivo.

Posjetom naše stranice www.autoskole-klindic.hr i / ili registracijom prihvaćate i suglasni ste sa praksom opisanom u našoj Politici zaštite privatnosti.

U.T.O. Klindić, S.S. Kranjčevića 13, Sisak, OIB: 41458674424 (u daljnjem tekstu U.T.O. Klindić) raduje se Vašoj posjeti našoj internetskoj stranici www.autoskole-klindic.hr te Vašem zanimanju za našu autoškolu.

Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno, te se obvezujemo na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

U.T.O. Klindić prepoznaje važnost Vaše zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te želi da se prilikom posjeta našim internetskim stranicama osjećate sigurno i ugodno.

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su podaci koji se odnose na Vas pomoću kojih Vas je moguće identificirati izravno (primjerice Vaše ime i prezime) ili neizravno (primjerice putem pseudonima kao što je jedinstveni identifikacijski broj). U osobne podatke se ubrajaju ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe. Osobni podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili cookies (kolačići).

Koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo?

U svom poslovanju možemo prikupljati i obrađivati primjerice sljedeće kategorije osobnih podataka:
— identifikacijske podatke poput npr. imena, prezimena i OIB-a;
— kontaktne podatke poput npr. adrese stanovanja, adrese za kontakt, adrese elektroničke pošte, broja telefona ili mobitela;
— podatke o svrhama uplate, iznosima, načinu plaćanja i detaljima plaćanja za uplate izvršene na transakcijske račune U.T.O. Klindić
— podatke o Vašem korisničkom računu, poput Vašeg korisničkog imena i lozinke za mrežne usluge U.T.O. Klindić
— podatke o mrežnoj (IP) adresi posjetitelja naših mrežnih stranica ili korisnika mobilnih aplikacija U.T.O. Klindić

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo u kontekstu obavljanja poslova koji proizlaze iz pojedinih javnih ovlasti definirane su samim propisima koji reguliraju predmetne javne ovlasti. Kategorije svih osobnih podataka koje prikupljamo u sklopu svih poslovnih procesa koje obavljamo utvrđene su u evidencijama (registrima obrade) osobnih podataka koje vodimo.

Pravne osnove za prikupljanje Vaših osobnih podataka

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti: Vaša suglasnost (privola), legitimni interes U.T.O. Klindić (poboljšanje naših proizvoda i usluga, sprečavanje prijevare, osiguranje i održavanje alata kojima se koristite primjerice web stranice/aplikacije/uređaji sigurnima za upotrebu), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili i propisi koji zahtijevaju obradu osobnih podataka.

Koliko dugo čuvamo i kako štitimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je to nužno i zakonito te ćemo primijeniti odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere za njihovu zaštitu. Iznimno, Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ako je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak. U navedenom slučaju Vaši osobni podaci bit će brisani po pravomoćnom okončanju istog postupka
odnosno po zastari tražbina u skladu s propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi. Ako smo osobne podatke prikupili temeljem Vaše privole, čuvat ćemo ih najduže do trenutka njezina povlačenja. Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja usluga ili pogodnosti koje su izravno vezane uz davanje privole. Primjenjujemo odgovarajuće administrativne i tehničke mjere zaštite podataka kako bismo osigurali da su Vaši
osobni podaci zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka. S Vašim podacima postupamo sukladno pozitivnim propisima koji uređuju područje zaštite podataka. Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere s ciljem kontinuiranog unaprjeđenja zaštite podataka.

Obrađujemo li osobne podatke djece i maloljetnika?

Osobne podatke djece i maloljetnika obrađujemo u svrhe upisa u autoškolu U.T.O. Klindić.

Možemo li naknadno promijeniti uvjete Politike zaštite privatnosti?

U.T.O. Klindić zadržava pravo izmjena i ispravka ove Politike zaštite privatnosti.

Vaša prava i izbori

U.T.O. Klindić poštuje Vašu privatnost.

Na temelju važećih propisa iz područja zaštite osobnih podataka, a u odnosu na osobne podatke koje mi prikupljamo i obrađujemo, imate sljedeća prava:

Pravo pristupa odnosno pravo na informaciju o osobnim podacima koji se tiču Vas, a kojima mi raspolažemo te pravo na kopiju tih podataka. Nadalje, imate pravo na informaciju o svrhama u koje ih koristimo i osnovama za njihovo korištenje, kategorijama osobnih podataka koje čuvamo te vremenskom razdoblju njihove pohrane, kategorijama trećih strana s kojima dijelimo Vaše osobne podatke te izvoru podataka, ako iste nismo dobili od Vas.

Pravo ispravka ili dopune Vaših osobnih podataka kako biste osigurali da su podaci kojima raspolažemo istiniti, točni i ažurni.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav) odnosno pravo da od nas zatražite brisanje Vaših osobnih podatka koje mi obrađujemo, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha zbog kojih ih obrađujemo.

Pravo na ograničenje obrade odnosno pravo da od nas zatražite ograničenje obrade svih ili samo nekih Vaših podataka, ako osporavate njihovu točnost ili nam oni više
nisu potrebni, ali ih Vi zahtijevate zbog uspostavljanja, provođenja ili obrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovi razloga kojeg mi smatramo legitimnim.

Pravo na prenosivost odnosno pravo da od nas zatražite prijenos Vaših podataka Vama radi prijenosa drugom voditelju obrade ili neposredno drugom voditelju obrade,
ako se obrada zasniva na Vašoj privoli i ako se provodi automatski.

Pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koje mi provodimo u svrhu naših legitimnih interesa i/ili izravnog marketinga.

Pravo na povlačenje privole u svim slučajevima kada neku obradu Vaših osobnih podataka provodimo isključivo temeljem Vaše privole.

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo pritužbe nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Zadržavamo pravo odbijanja postupanja po neutemeljenom ili pretjeranom zahtjevu, kao i naplate razumne naknade za pružanje informacija, odnosno postupanje po takvom zahtjevu, a uzimajući u obzir administrativne troškove. U slučaju eventualne povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo u skladu s odredbama Uredbe.

Zašto morate prihvatiti uvjete u Izjavi o privatnosti?

U.T.O. Klindić koristi web servise za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. To podrazumijeva obradu i prijenos Vaših osobnih podataka unutar granica Hrvatske.

Ova Izjava o privatnosti pruža Vam sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako biste mogli izabrati hoćete li koristiti ovu web stranicu i hoćete li svoje osobne podatke slati U.T.O. Klindić ili ne. Prilikom posjeta našoj web stranici, kao i komunikacijom elektroničkim putem, prihvaćate i dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka na način koji je uređen u ovoj Izjavi o privatnosti.

POTRAŽI NAS

Želite saznati više informacija ili se prijaviti za jedan od naših programa? Slobodno nas nazovite na jedan od brojeva:

Skenirajte QR kod ili proslijedite naše kontakte putem društvenih mreža:

SHARE ME

Želite saznati više informacija ili se prijaviti za

Sisak

Caprag

Zagreb

Petrinja