> Kategorija A

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je:

– navršila 23 godine i 6 mjeseci ili ako ima važeću dozvolu za vožnju motornih vozila A2 kategorije najmanje dvije godine i navršenih 20 godina.

Minimalni broj nastavnih sati:

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

– 30 iz predmeta PPSP-a,

– 9 iz PPP-a,

– 25 iz UV-a.

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu

bilo koje kategorije nema nastavu iz predmeta PPP,

A1, A2, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, AM ili H kategorije, obvezan je realizirati najmanje:

– 15 nastavnih sati iz predmeta UV.> Kategorija B

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je:

– navršila 17 godina i 6 mjeseci.

Minimalni broj nastavnih sati:

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

– 30 iz predmeta PPSP-a,

– 9 iz PPP-a,

– 35 iz UV-a.

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu A1, A2, A, F, G ili AM kategorije, tada je obvezan prisustvovati nastavi:

– iz predmeta PPSP najmanje 4 nastavna sata,

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu A1,A2,A i AM kategorije tada je obavezan realizirati

– najmanje 35 sati iz UV-a,

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu F ili G kategorije, tada je obvezan realizirati

– najmanje 30 sati iz UV-a.> Kategorija C

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i:

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu B ili C1 kategorije najmanje godinu dana.

Minimalni broj nastavnih sati ako kandidat posjeduje B ili B + E kategoriju

– 15 iz predmeta PPSP-a,

– 15 iz UV-a.

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu C1 ili C1 + E kategorije, tada je obvezan prisustvovati nastavi iz predmeta:

– PPSP najmanje 5 sati,

te realizirati najmanje:

– 10 nastavnih sati iz predmeta UV> Kategorija D

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i:

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine.

Minimalni broj nastavnih sati:

– 10 iz predmeta PPSP-a,

– 20 iz UV-a.

  • 22ivan2

Leave a Comment