KOD 96 – sve što vas zanima

 

Zakon se godinama dosta mijenjao pa nije zgorega ponoviti ono što je trenutačno po Zakonu kada se spominje automobil i prikolica. Mnogi se pitaju što je to B+D kategorija, tj koliko tešku prikolicu mogu vući sa (samo) B kategorijom te da li još vrijedi do ukupne težine 3.5 tone? Najčešće se ti upiti odnose na kamp prikolice koje su u pravilu teže od tone… Trenutačna pravila donosimo u nastavku s iscrpnim objašnjenjem…

Sa B kategorijom može se vući priključno vozilo čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.
Vlasnici vozačkih dozvola B kategorije mogu vući vozilo koje je teže od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg.
U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozila tzv. kod 96!
Iako za ovaj ispit nije propisan minimalni broj sati iz predmeta Upravljanje vozilom, ispit vožnje je isti kao i za BE kategoriju, te se potreban broj sati određuje u dogovoru s instruktorom vožnje, odnosno prema kandidatovim sposobnostima upravljanja ove kombinacije skupa vozila.
Dakle, razlika u obuci između BE kategorije i B 96 kod-a je u tome što za BE kategoriju pohađate predavanja u trajanju od 5 sati i polažete ispit iz PPSP-a, te imate određen minimalni propisani broj  od 10 sati vožnje dok za B 96-kod nemate polaganje testova i nije propisan broj sati vožnje.
Kod B 96 najveća dopuštena masa skupa vozila ne smije premašiti 4250 kg, dok za BE kategoriju možete upravljati skupom vozila u zbroju do 7000 kg (3500 kg vučno vozilo + 3500 kg priključno vozilo)
PRIMJER: osobno vozilo teži 2100 kg NDM + priključno vozilo 2100 kg NDM = 4200 kg
Za ovaj skup vozila je dovoljno položiti B 96, a za ostale koji u zbroju prelaze 4250 kg, potrebna je BE kategorija

Ako još uvijek nije jasno evo još jednog primjera i objašnjenja:
Masa praznog auta je 1500 kg, a nosivost 500 kg, to znači da auto ima najveću dopuštenu masu (NDM) 2000 kg.
I sad primjerice može se imati prikolicu praznu tešku 500 kg koja ima nosivost 1000 kg. NDM te prikolice je 1500 kg. Znači NDM (najveća dopuštena masa) je zbroj težine praznog vozila i težine sa kojom se smije opteretiti.
Znači ako imate auto sa NDM 2000 kg i prikolicu sa NDM 1500 kg to možete voziti sa B kategorijom, jer zbroj NDM auta i prikolice ne prelazi 3500 kg.
No, možda na tablici ispod haube na vašem vozilu piše da se vozilo smije opteretiti do 3300 NDM tako da generalno gledano onda sa takvim autom ne bi smijeli voziti tu prikolicu, nego onu do 1300 NDM, ako je auto 2000 kg NDM.
Mada to malo tko gleda kod nas i većina auta karavana i sl. koji su prazni oko 1500-1600 kg teški mogu vući prikolice do 1700-1800 NDM po tablici.
Ako je bitno zbog B kategorije, i auto ti ima NDM 2000 KG, tada mu možete zakopčati prikolicu do 1500 NDM, znači u tom slučaju je bitno da zbroj NDM auta i prikolice ne prelazi 3500 kg.

Kategorija B – vozila koja pripadaju ovoj kategoriji su:
– motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.
Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojem je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kategorija BE – vozila koja pripadaju ovoj kategoriji su:
ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg.