Odaberite svoju kategoriju

Naše cijene

Petrinja


 • A1 kategorija

  4.150kn

  Sati predavanja: 30

  Sati vožnje: 20

  Cijena predavanja: 690,00 kn

  Cijena vožnje: 3.460,00 kn

  Total: 4150,00 kn

  PRIJAVI SE

 • A1 posjeduje B,C,D

  1.211kn

  Sati predavanja: 0

  Sati vožnje: 7

  Cijena predavanja: 0 kn

  Cijena vožnje: 1.211,00 kn

  Total: 1.211,00 kn

  PRIJAVI SE

 • A1 posjeduje AM

  1.730kn

  Sati predavanja: 0

  Sati vožnje: 10

  Cijena predavanja: 0 kn

  Cijena vožnje: 1.730,00 kn

  Total: 1.730,00 kn

  PRIJAVI SE

 • A2 kategorija

  4.150kn

  Sati predavanja: 30

  Sati vožnje: 20

  Cijena predavanja: 690,00 kn

  Cijena vožnje: 3.460,00 kn

  Total: 4.150,00 kn

  PRIJAVI SE

 • A2 posjeduje B,C,D

  2.595kn

  Sati predavanja: 0

  Sati vožnje: 15

  Cijena predavanja: 0 kn

  Cijena vožnje: 2.595,00 kn

  Total: 2.595,00 kn

  PRIJAVI SE

 • A2 posjeduje A1,AM

  1.730kn

  Sati predavanja: *

  Sati vožnje: 10

  Cijena predavanja: * kn

  Cijena vožnje: 1.730,00 kn

  Total: 1730,00* kn

  PRIJAVI SE

 • A kategorija

  5.000kn

  Sati predavanja: 30

  Sati vožnje: 25

  Cijena predavanja: 690,00 kn

  Cijena vožnje: 4.325,00 kn

  Total: 5.015,00 kn

  PRIJAVI SE

 • A posjeduje B,C,D

  2.595kn

  Sati predavanja: 0

  Sati vožnje: 15

  Cijena predavanja: 0 kn

  Cijena vožnje: 2.595,00 kn

  Total: 2.595,00 kn

  PRIJAVI SE

 • A posjeduje A1,AM

  1.730kn

  Sati predavanja: 0

  Sati vožnje: 10

  Cijena predavanja: 0 kn

  Cijena vožnje: 1.730,00 kn

  Total: 1.730,00 kn

  PRIJAVI SE

 • B kategorija

  5.730kn

  Sati predavanja: 30

  Sati vožnje: 35

  Cijena predavanja: 675,00 kn

  Cijena vožnje: 5.055,00 kn

  Total: 5.730,00 kn

  PRIJAVI SE

 • B posjeduje
  A1,A2,A,AM

  4.412kn

  Sati predavanja: 4

  Sati vožnje: 30

  Cijena predavanja: 92,00 kn

  Cijena vožnje: 4.320,00 kn

  Total: 4.412,00 kn

  PRIJAVI SE

 • BE kategorija
  (AŠ Sisak)

  2.115kn

  Sati predavanja: 5

  Sati vožnje: 10

  Cijena predavanja: 115,00 kn

  Cijena vožnje: 2.000,00 kn

  Total: 2.115,00 kn

  PRIJAVI SE

 • C kategorija

  3.780kn

  Sati predavanja: 15

  Sati vožnje: 15

  Cijena predavanja: 345,00 kn

  Cijena vožnje: 3.435,00 kn

  Total: 3.780,00 kn

  PRIJAVI SE

 • C ima C1

  2.655kn

  Sati predavanja: 0

  Sati vožnje: 10

  Cijena predavanja: 115,00 kn

  Cijena vožnje: 2.290,00 kn

  Total: 2.405,00 kn

  PRIJAVI SE

 • CE kategorija

  2.995kn

  Sati predavanja: 5

  Sati vožnje: 10

  Cijena predavanja: 115,00 kn

  Cijena vožnje: 2.880,00 kn

  Total: 2.995,00 kn

  PRIJAVI SE

 • D posjeduje C

  7.915kn

  Sati predavanja: 10

  Sati vožnje: 20

  Cijena predavanja: 315,00 kn

  Cijena vožnje: 7.600,00 kn

  Total: 7.915,00 kn

  PRIJAVI SE

 • D posjeduje B

  10.130kn

  Sati predavanja: 20

  Sati vožnje: 25

  Cijena predavanja: 630,00 kn

  Cijena vožnje: 9.500,00 kn

  Total: 10.130,00 kn

  PRIJAVI SE

 • D posjeduje D1, D1E

  3.957kn

  Sati predavanja: 5

  Sati vožnje: 10

  Cijena predavanja: 157,00 kn

  Cijena vožnje: 3.800,00 kn

  Total: 3.957,00 kn

  PRIJAVI SE

Upišite se ONLINE i Osigurajte si mjesto na PRVOM sljedećem tečaju :)

Prijavi se